E-Dziekanat Wersja demonstracyjna

Akademickie Biuro Karier - deklaracja zgody na udział w ankiecie

Zgodnie z art. 13a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uniwersytet Szczeciński jest zobowiązany do monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów


W związku z tym zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody na udział w ankiecie badawczej Ankieta zostanie przesłana do Pana/Pani drogą elektroniczną na podany adres mailowy lub skontaktujemy sie z Panią/Panem telefonicznie po 6 miesiącach oraz trzech i pięciu latach od zakończenia studiów.

Zapewniamy, że badanie ankierowe będzie miało charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Pana/Pani posłuża wyłacznie do utworzenia zestawień statystycznych oraz pozwolą Uczelni, dostosować ofertę kształcenia do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, tak aby studenci mogli realizować swoje cele zawodowe.


Dodatkowo zostanie Pani/Panu założone konto na platrormie eDziekanat, gdzie będa Państwo mogli korzystać z informacji dostepnych tylko dla absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego


Jeżeli checesz założyć konto i wziąć udział w ankiecie podaj swoje dane:

Dane identyfikacyjne
* Adres e-mail:

* Nazwisko:

* Imie:

* Numer dyplomu: